Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φλόκας, Απόστολος Αθ.

  • Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) - Άρθρα
    The possibilty of identification of sand- clouds and prediction of coloured rain over Greece by mean of Satellite imagery = Δυνατότητα αναγνώρισης νεφών άμμου και πρόγνωσης λασποβροχής στην Ελλάδα, με τη βοήθεια δορυφορικών φωτογραφιών
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    The possibility of identification of sand-clounds and prediction of coloured rain over by mean of satellite imagery (abstracts) = Δυνατότηα ανγνώρισης νεφών άμμου και πρόγνωσης λασποβροχής στην Ελλάδα, με τη βοήθεια δορυφορικών φωτογραφιών
    Λεπτομέρειες  PDF