Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρόνης, Γ.

 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
  Σχέση μεταξύ νεοτεκτονικής και ιζηματογένεσης στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Δελταϊκές αποθέσεις στο πλατώ του Θερμαϊκού από το τέλος του Πλειστοκαίνιου ως σήμερα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) - Άρθρα
  Συγκριτικές ιζηματολογικές παρατηρήσεις σε δελταϊκές πλατφόρμες της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου . Παραδείγματα : δελταϊκές πλατφόρμες Θερμαϊκού (Ελλάς) , Ροδανού (Γαλλία), Εβρου (Ισπανία), Πάδου (Ιταλία) = Comparatice Sedimentological studies in delt
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
  Σχέση δυναμικής ιζηματογένεσης και κατανομής κελύφων βενθικής μικροπανίδας στο εσωτερικό πλατώ του Θερμαϊκού κόλπου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Neotectonic structure of the Argolic gulf = Νεοτεκτονική δομή του Αργολικού κόλπου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Les mecanismes d' alimentation du plateau de Thermaikos (NO mer Egee) par les couches nepheloides = Οι μηχανισμοί της τροφοδοσίας του πλατώ του Θερμαϊκού (ΒΔ Αιγαίο) από τις νεφελωειδείς στρώσεις
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) - Άρθρα
  Geological structure of Inner Messiniakos Gulf = Γεωλογική δομή του Άνω Μεσσηνιακού Κόλπου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Neotectonic structure of the Lakonikos gulf
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Comparative sedimentological studies in Deltaic platforms of Eastern and Western Mediteranean: Deltaic platforms of Thermaikos (Greece), Rhone(France) ,Evros(Spain) and Po (Italy) (abstracts) = Συγκριτικές ιζηματολογικές παρατηρήσεις σε δελταϊκές πλατφόρμες της ανατολικής και δυτικής Μεσογείου. Παραδείγματα: Δελταϊκές πλατφόρμες Θερμαϊκού (Ελλάδα), Ροδανού(Γαλλία), Έβρου (Ισπανία) και Πάδου (Ιταλία).
  Λεπτομέρειες  PDF