Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φρυδάς, Δημήτριος Π.

 • Τόμ. 18 (1986) - Άρθρα
  Ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώματα από το Καινοζωϊκό των νήσων Παξών και Ζακύνθου. = Calcareous nannofossils from the Cenozoic of the islands Paxi and Zakynthos (W. Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Φυτοπλαγκτόν από νεογενείς αποθέσεις της Κρήτης = Phytoplankton from neogene deposits of Crete, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 21 (1990) - Άρθρα
  Das Gebiet von rabich nordlich Jeddan/S. Arabien die luftbild intrepretation in dienst de ingenieurgeologie und hydrologie
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Palaookologische und stratigraphische untersuchungen der diatomeen des Pleistozans der N. Peloponnes, Griechenland = Παλαιοοικολογικές και στρωματογραφικές μελέτες των διατόμων του Πλειστοκαίνιου της Β. Πελοποννήσου, Ελλάδα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Παλαιοοικολογία και στρωματογραφία από πυριτικό φυτοπλαγκτό του Μεσσήνιου στην Κεντρική Κρήτη = Paleoceology and stratigraphy from Messinian siliceous phytoplankton assemblages at Central Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Carcareous and siliceous phytoplanton stratigraphy from neogen deposits of Milos island ( Cyclades, Greece) = Ασβεστολιθικό και πυριτικό φυτοπλαγκτό από τις αποθέσεις Νεογενούς της Μήλου ( Κυκλάδες)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Παλαιοοικολογία από διατομίτες του ανώτερου πλειοκαινου στη Δυτική Πελλοπόνησο = Paleoecology from upper - Pliocene diatomite beds of Western Peloponnesus ( Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Upper pliocene diatoms and silicoflagellates from section Fortessa, central Crete, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
  Late Miocene calcareous nannofossil stratigraphy and intra-Mediterranean biovents correlation : Kalidonia Case section (nw Crete, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Palaeoecological and stratigraphical results from the study of diatomes from N.Peloponnesus,Greece.(abstracts) = Παλαιοοικολογικές και στρωματογραφικές μελέτες των διατόμων του Πλειστοκαίνου της Β.Πελοποννήσου, Ελλάδα.
  Λεπτομέρειες  PDF