Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φωκάς, Ε. Ι.

  • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
    Ανάπτυξη μεθόδου για τον καθορισμό του γεωλογικού χαρακτήρα γραμμικών στοιχείων που ανιχνεύονται στις δορυφορικές εικόνες Landsat με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή = A computer assisted method for the determination of the geological character of inea
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    A computer assisted method for the determination of the geological character of lineaments detected in Landsat satellite images (abstracts) = Ανάπτυξη μεθόδου για τον καθορισμό του γεωλογικού χαρακτήρα γραμμικών στοιχείων, που ανιχνεύονται στις δορυφορικές εικόνες Landsat με τη βοήθεια Η/Υ.
    Λεπτομέρειες  PDF