Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαχαριάς, Ν.

  • Τόμ. 42, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
    Γεωαρχαιολογικές έρευνες στο νεκροταφείο της αρχαίας Καμάρας στην περιοχή Ξηροποτάμου Αγίου Νικολάου Κρήτης = Geoarchaelogical investigations to the cemetery of ancient Kamara (Xeropotamos area) in Ag. Nikolaos Crete
    Λεπτομέρειες  PDF