Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαχαράκης, Π.

 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Ιζηματολογικές και γεωλογικές έρευνες στο κεντρικό τμήμα του ηφαιστειακού τόξου Ν. Αιγαίου: προκαταρκτικά αποτελέσματα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της Καλδέρας της Σαντορίνης και της γύρω θαλάσσιας περιοχής
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Υποθαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Ναυαρίνου, Νότιο Ιόνιο = Marine geology researches in the greater bay of Navarino area, Southern Ionian sea
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Η δημιουργία και ανάπτυξη τραπεζών μεταπληροφοριών : το πρόγραμμα EUMARSIN για τα δείγματα θαλασσιών ιζημάτων = The establishment and development of metadatabase : the program EUMARSIN for the marine sediment samples
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Geologic characteristics of the Santorini Caldera and the surrounding area (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Sedimentological and geological studies at the central part of the Southern Aegean volcanic arc-preliminary results (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF