Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζάχος, Σ.

 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Νέα γεωλογικά και τεκτονικά δεδομένα στη Ν. Θάσο και οι προοπτικές εντοπισμού νέων Pb - Zn - Fe - Mn - Au μεταλλοφόρων συγκεντρώσεων = Recent geologic and tectonic results on Thasos island and the prospecta of locating new Pb - Zn - Fe - Mn - Au mineraliz
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  Πηγματίτες και "μετασωματίτες" στη μεταβασική σειρά της ανατολικής - νοτιοανατολικής Ροδόπης: Ορυκτολογία - Πετρολογία - Γεωχημεία
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Pegmatites and "metasomatic" rocks in the metabasic series of East/Southeast Rhodope: mineralogy - petrology - geochemistry (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF