Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Baud, A.

  • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
    New observations of Permian stratigraphy in Greece and geodynamic interpretation = Νέες παρατηρήσεις στη στρωματογραφία του Περμίου της Ελλάδας και η γεωδυναμική τους ερμηνεία
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    New observations on permian stratigraphy in Greece and geodynamic interpretation (abstracts) = Νέες παρατηρήσεις στη στρωματογραφία του Πέρμιου της Ελλάδας και η γεωδυναμική τους ερμηνεία.
    Λεπτομέρειες  PDF