Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Abd, Ei-Radi Ch.Hassanien

  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Geophysical implications in environmental geology for development of the eastern Nile Delta, A.R. Egypt.(abstracts) = Γεωφυσικές εφαρμογές στην περιβαλλοντική γεωλογική μελέτη της ανάπτυξης του Ανατολικού Δέλτα του Νείλου, Αίγυπτος.
    Λεπτομέρειες  PDF