Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Amstutz, G. C.

 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Morphology and composition of the gold grains of the Gallikos area, Nothern Greece as compared to some phine gold of the rhine valley, Germany = Μορφολογία και σύσταση του χρυσού στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού σε σύγκριση με αυτόν του ποταμού Ρήνου Γερ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Schichtgebundene Pb - Zn - Cu erzvorkommen in Kailias bei Dafnoudi (Zentrales Menikiongebirge, NE Griechenland) = Στρωματέγκλειστα κοιτάσματα Pb - Zn - Cu στην περιοχή Καίλια Δαφνούδι (Μενοίκιο όρος, Β. Ελλάς)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Morphology and composition of the gold grains of the Gallikos area , Northern Greece as compared tio some gold grains of the RHine Vallrey ,F.R.G (abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Strata-bound PB-ZN-CU deposits in Kaikias near Dafnoudi (Central- Menikion, Northeast greece) (abstracts) = Στρωματέγκλειστα κοιτάσματα Pb-Zn-Cu στην περιοχή Καϊλια (Δαφνούδι, Μενοίκιο όρος, Β.Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF