Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dragastan, O.

 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Η συμβολή των οικοζώνων στην οικοστρωματογραφία. Παράδειγμα η πλεί-πλειστοκαινική λεκάνη Μαγούλας-Καρατούλα (Ηλεία, ΒΑ Πελοπόννησος) = The contribution of the ecostratigraphy. As an example the plio-pleistocene basin of Magoula-Karatoulas (Ilia, NE Pelopo
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) - Άρθρα
  Lagoonal to tidal carbonate sequences of upper Jurassic/ lower cretaceous age in the Corinthian area: Melagne blocks of the Parnassus zone.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Lagoonal to tidal carbonate sequences of upper jurassic/ lower cretaceous age in the Corinthian area: melange blocks of the Parnassus zone (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF