Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Eisenmann, V.

  • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
    The presence of pleistocene mammals in Lesvos island (E. Aegean) = Η παρουσία πλειστοκαινικών θηλαστικών στη νήσο Λέσβο (Αν. Αιγαίο)
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    The presence of pleistocene mammals in Lesvos island (E.Aegean) (abstracts) = Παρουσία πλειστοκαινικών θηλαστικών στη Λέσβο (Ανατολικό Αιγαίο)
    Λεπτομέρειες  PDF