Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τουμπεκτσής, Σωκράτης Ν.

  • Τόμ. 23 (1983) - Άρθρα
    The Existence of a new high temperature phase of HgI2 and the preparation of α - HgI2 single crystals: group theory arguments = Η ύπαρξη καινούργιας φάσης υψηλής θερμοκρασίας του HgI2 και η παρασκευή μονοκρυστάλλων α - HgI2: συζήτηση με δεδομένα της θεωρίας ομάδων
    Λεπτομέρειες  PDF