Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας (Α.Π.Θ.)

Περιλαμβάνει ψηφιακά και ψηφιοποιημένα άρθρα και κείμενα της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Γεωλογίας της  Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. από τον τόμο 1(1981) , τους ειδικούς τόμους 98(2006), 99(2010), 100(2010) και 101(2011).

Επιλέξτε ενέργεια ...


Εξώφυλλο του πρώτου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Γεωλογίας / Scientific Annals of School of Geology (AUTh) first volume's cover

Εξώφυλλο του πρώτου τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Γεωλογίας / Scientific Annals of School of Geology (AUTh) first volume's cover.
Για να περιηγηθείτε στους τόμους επιλέξτε "Αρχείο Τευχών" ... από τις επιλογές του οριζόντιου μενού ή επιλέξτε εδώ / Click to browse all volumes (option Archives on top horizontal menu) or click here

Ανακοινώσεις

 

Νέο Υλικό: Προσθήκη νέου υλικού (29/06/2012)

 
Προσθήκη 771 ψηφιακών τεκμηρίων επιστημονικών εργασιών, ανακοινώσεων και περιλήψεων από την Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και των Παραρτημάτων της.  
Αναρτημένες: 2012-06-29 Περισσότερα...
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...