Νέα ψηφιακή βιβλιοθήκη στο "Θεόφραστο"

Από σήμερα η βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. θέτει στη διαδικτυακή κοινότητα τη δυνατοτητα της πρόσβασης στα πρώτα ψηφιακά τεκμήρια του Τμήματος Γεωλογίας που σχετίζονται με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματά του (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διατριβές καθώς και διδακτιρικά).

Η βιβλιοθήκη δίνει πρόσβαση σε όσα ψηφιακά τεκμήρια κατέχει και αναφέρονται, σε πρώτη φάση, στα έτη έκδοσης 2015-2018.Συμπεριλαμβάνονται μέχρι τώρα (2018) 202 πτυχιακές διατριβές, 148 μεταπτυχιακές διατριβές και 10 διδακτορικά

Η πρόσβαση σε αυτά προυποθέτει την ελεύθερη προεγγραφή  του ενδιαφερομένου (registered users) σtη συγκεκριμένη συλλογή της βιβλιοθήκης.