Εξώφυλλο

Υδραυλικά έργα στην αρχαία Ελλάδα

Κυριακή Δεβλιώτη

Περίληψη


Εισαγωγή

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την καταγραφή των τρόπων υδρομάστευσης κατά την αρχαιότητα, στον Ελλαδικό χώρο. Αναλύονται οι μέθοδοι ύδρευση, υδρομάστευσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από κάθε υδατικό διαμέρισμα και για διαφορετικές χρονικές περιόδους. ...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.