[Εξώφυλλο]

Ενεργά ρήγματα της περιοχής Αταλάντης - Καμένων Βούρλων : επανεκτίμηση των σεισμών του 1894 και η σημασία τους για τα τεχνικά

Δημήτριος Κεραμυδάς

Περίληψη


Πρόλογος

Το έναυσμα για τη διπλωματική εργασία που ακολουθεί, αποτέλεσε ένα ταξίδι
στην Μ. Βρετανία, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS-SOCRATES, όπου ο
εκεί υπεύθυνος καθηγητής, Dr Iain Stewart, μου ζήτησε να μεταφράσω κάποια φύλλα
της εφημερίδας ‘Ακρόπολις’ του 1894 στα αγγλικά, ώστε να βοηθηθεί η έρευνά του.
Εκείνη η εργασία μου κέντρισε το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περιοχή και για
τα γεγονότα του 1894 ...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.