Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαββίδου, Άννα Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μορφολογική και βιομετρική καταγραφή.αποτύπωση κρανίου αιλουροειδούς από τη θέση Δαφνερό 3 (DFN 3) του κάτω πλειστόκαινου.
    Περίληψη  PDF