Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαρκοπούλου, Άννα Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τα ορυκτά της πλατίνας, πλατινοειδή σε κοιτάσματα χρωμίτη = The platinum-group minerals and platinoids in chromite deposits.
    Περίληψη  PDF