Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαγκότη, Άννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Κατανομή οστράκων ασπόνδυλων οργανισμών σε ένα σημερινό παράκτιο περιβάλλον. Σημασία της κατανομής τους στην προσπάθεια αποκατάστασης παλαιοπεριβαλλόντων από μελέτη απολιθωμένων πανίδων
    Περίληψη  PDF