Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σακελλαρίου, Έλσα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα