Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σπανού, Αγαθή Σάββας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωμορφολογία για το φαράγγι του Άβακα στη Κύπρο στη περιοχή της Πάφου = Geomorphology of the Avakas gorge in the wider area of Paphos, SW Cyprus.
    Περίληψη  PDF