Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαλτσογλου, Αθανάσιος Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιζηματολογική μελέτη του Τριπόταμου ποταμού Νομού Ημαθείας = Sedimentological study of Tripotamos river, Imathia.
    Περίληψη  PDF