Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαντέλα, Αικατερίνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρησης και εφαρμοσιμότητα του στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής
    Περίληψη  PDF