Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαηλίδου, Αικατερίνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωχημική περιβαλλοντική μελέτη των υπόγειων υδάτων στην περιοχή Πεύκων (Ρετζίκη) Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF