Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαραγκουδάκη, Αναστασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Στοιχεία της υδρολογικής συμπεριφοράς του Αξιού ποταμού στο τμήμα της κοίτης του πλησίον του φράγματος της Ελεούσας
    Περίληψη  PDF