Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανδρέου, Ανδρέας Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων", Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Η επίδραση της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας της ανατολικής μεσογείου στην δημιουργία ιζηματογενών ακολουθιών στην Λεβαντινή Λεκάνη και ο ρόλος τους στην δημιουργία κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
    Περίληψη  PDF