Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πιτσιλλής, Αυγερινός Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα