Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναγνώστου, Βασίλειος Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της σεισμικής έξαρσης στην περιοχή Soma/Kirkagac της Δυτικής Τουρκίας, 2019-2020 = Study of The seismic excitation in the Soma/Kirkagatc της δυτικής Τουρκίας, 2019-2020.
    Περίληψη  PDF