Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευστρατίου, Βασιλική Γρηγόριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μηχανική συμπεριφορά των ταμιευτήρων για την παραγωγή δυσικού αερίου και πετρελαίου = Behavior of oil and gas reservoir during production.
    Περίληψη  PDF