Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αγγελάκου, Γαλάτεια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα