Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακαρίδης, Γεώργιος Β., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών για την εκτίμηση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων κατά μήκος του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Α.Ε : "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα". Εφαρμογή σε επιλεγμένα τεχνητά ορύγματα.
    Περίληψη  PDF