Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ψαθάς, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα