Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μάνος, Γεώργιος-Χρήστος Σπυρίδων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της σεισμικής ακολουθίας στον ευρύτερο χώρο της Νισύρου το 2021 (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021) = A study of the seismic sequence in the border area of Nisyros in 2021 (Ianuary - Icriber 2021).
    Περίληψη  PDF