Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πέτρου, Γιώργος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα