Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζέρβας, Γρηγόριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα