Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σπηλιοπούλου, Δάφνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα