Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευσταθιάδου, Δέσποινα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση κατολισθητικών φαινομένων με τη χρήση γεωηλεκτρικών μεθόδων. Εφαρμογή σε πρανές οδοποιίας του κάθετου άξονα Ξάνθη - Εχίνος Ελληνοβουλγαρικά σύνορα =
    Περίληψη  PDF