Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρυσούλη, Δήμητρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα