Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αργυρίου, Δημήτριος Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μεταβολή στην κλιματική κατάταξη κατά Koppen επιλεγμένων Ευρωπαϊκών πόλεων = Changes in Koppen classification types in selected European cities due to climate change.
    Περίληψη  PDF