Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αγγελής, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΜήμα Γεωλογίας, Ελλάδα