Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μητρόπουλος, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη χαρακτηριστικών καιρικών συστημάτων στην περιοχή της Μεσογείου με χρήση δορυφορικών εικόνων
    Περίληψη  PDF