Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαηλίδου, Ελένη Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ορυκτολογική – Πετρολογική – Γεωχημική μελέτη πετρωμάτων των λατομείων Πέτρας της περιοχής Πετρωτών, Ορεστιάδας, Έβρου = Mineralogical – Petrological – Geochemical rock study of the Petra quarries in Petrota region, Orestiada, Evros.
    Περίληψη  PDF