Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαλαπασίδου, Ελένη Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση της κατολισθησης στο ορυχείο Αμυνταίου με μεθόδους δορυφικής τηλεπισκόπησης και GIS = Investigation of the landslide in Amyntaio's mine, with satellite remote sensing methods and GIS.
    Περίληψη  PDF