Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αγγελίδου, Ελένη Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Δορυφορική μελέτη των χαρακτηριστικών της υπερκυτταρικής καταιγίδας της 10ης Ιουλίου 2019 = A case study of a supercell on the 10th July, 2019 based on satellite data.
    Περίληψη  PDF