Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασοπούλου, Ελένη Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των πλημμυρικών αποθέσεων του ποταμού Πηνειού ποταμού στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης της Δυτικής Θεσσαλίας (Ζάρκος Τρικάλων = Sedimentological characteristics of the flood deposits of the Pinios river, in the eastern part of the basin of Western Thessaly (Zarkos, Trikala).
    Περίληψη  PDF