Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τέλλογλου, Ελευθερία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα