Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλή, Εσρά Τσιαούς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα