Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ολασόγλου, Ευθαλία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ιζηματολογική και ορυκτολογική μελέτη της κατανομής των βαρέων ορυκτών στις άμμους του κόλπου της Ιερισσού
    Περίληψη  PDF