Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλομοίρης, Ευθύμιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα